Logopédica | Overige stoornissen en vraagstukken
865
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-865,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Overige stoornissen en vraagstukken

 

Gehoorscreeningen.

Bij Logopédica zijn de kennis, ervaring en het instrumentarium aanwezig om gehoorscreeningen uit te voeren. Problemen met de oren of het gehoor kunnen van invloed zijn op de spraak- en taalontwikkeling. Tijdig een gehoorscreening uitvoeren is dus zeer belangrijk.

 

Spraakafzien

Heeft u problemen met het verstaan van spraak? Dan kan spraakafzien (ook wel liplezen genoemd) u hierbij helpen. Door goed op de mondbewegingen en de mimiek van uw gesprekspartner te letten, zult u deze namelijk beter kunnen verstaan. Vooral in een lawaaiige omgeving kan spraakafzien een goede ondersteuning geven. Bij het communiceren maken we allemaal gebruik van wat we zien bij de spreker. Dit geldt zowel voor goedhorenden als voor slechthorenden. Spraakafzien is dus iets wat we van nature al doen, maar bij de logopedist kunt u dit beter leren beheersen en daardoor zult u de mensen beter verstaan.

 

Gebaren

Bij jonge kinderen die niet of nauwelijks spreken kan het inzetten van gebarentaal zeer effectief zijn. Kinderen die moeilijk taal leren en zich nauwelijks kunnen uiten, zijn zeer gebaat bij het gebruik van ondersteunende gebaren. Jonge kinderen leren de bouwstenen van de taal door de communicatie en interactie met hun ouders. Ze leren dit door de taal te horen, niet in één keer, maar in kleine stapjes. Ook al is het gehoor goed ontwikkeld, kunnen kinderen toch enorme moeite hebben om taal van hun ouders over te nemen. Ondersteunende gebaren kunnen dan helpen om de taal stimuleren. De gespecialiseerde logopedist kan u hiermee verder helpen.

 

Lezen en schrijven

Uw kind kan vanaf groep 2 moeite hebben met het leren van de letters en uiteindelijk het herkennen van woorden in groep 3. Kinderen die moeite hebben met lezen kunnen hierdoor verkeerde leesstrategieën ontwikkelen. Ze blijven bijvoorbeeld spellend lezen (en gaan geen woorden herkennen) of gaan radend lezen (de kinderen raden wat er staat). Kinderen die moeilijkheden kunnen krijgen met het leren lezen en schrijven kunnen signalen afgeven in groep 1 of 2. Hij of zij heeft bijvoorbeeld moeite met het onthouden van namen, versjes, kleuren, figuren of symbolen. Ook kan het zijn dat uw kind weinig of geen interesse toont in taal of letters. Als uw kind leert lezen is het belangrijk dat de taal van uw kind voldoende ontwikkeld is. Het is erg moeilijk om een woord te lezen waarvan je de betekenis niet kent. Ook is het belangrijk dat uw kind goed hoort en verschillen in klanken kan onderscheiden. Bij elke letter hoort een klank. Als uw kind het moeilijk vindt om het verschil in klanken te horen, kan dit ook een belemmering zijn voor uw kind.

Als uw kind moeite heeft met het leren lezen kunnen wij de taalontwikkeling in beeld brengen samen met andere voorwaarden die belangrijk zijn bij het leren lezen. (Zoals bijvoorbeeld het onderscheiden van klanken: De auditieve voorwaarden). Vervolgens kan er met u bekeken worden hoe we met logopedie uw kind verder kunnen ondersteunen in zijn leren lezen. Dit kan zijn door het stimuleren van de taalontwikkeling of het versterken van de auditieve functies.

 

Parkinson

Wie aan de ziekte van Parkinson lijdt, kan heel uiteenlopende klachten hebben. Zoals trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong; trager worden van bewegingen (bradykinesie); moeite met starten van bewegingen (akinesie) en ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie). Opvallend bij de ziekte van Parkinson is de stijfheid van de spieren (rigiditeit) en houdings- en evenwichtsproblemen.

Veel parkinsonpatiënten hebben ook spraakproblemen: hun spreken wordt hees en zacht en zij gaan steeds meer binnensmonds spreken. Daarnaast kunnen zij slikproblemen gaan ervaren en last krijgen van speekselverlies. Binnen Logopédica is een logopedist die zich gespecialiseerd heeft in de behandeling van deze problematiek en die is aangesloten bij ParkinsonNet.

 

Afasie

Afasie is een taalstoornis ten gevolge van een NAH (niet aangeboren hersenletsel), zoals een beroerte of een trauma. Wanneer iemand afasie heeft, is hij zijn vermogen om taal te begrijpen en/of te gebruiken, verloren. Ook het lezen en schrijven kunnen aangetast zijn. Belangrijk te weten is, dat iemand met afasie over het algemeen gewoon over zijn intellectuele capaciteiten beschikt. Naast de afasie kan er sprake zijn van bijkomende problemen zoals verlammingen, problemen met het geheugen, oriëntatieproblemen en nog vele andere mogelijke stoornissen.

Na het ontstaan van afasie is er bijna altijd wel enig spontaan herstel van de taal, maar dat herstel is zelden of nooit volledig. Toch is er met steeds herhalen, veel oefenen en volhouden vaak enige verbetering te verkrijgen. Binnen Logopédica hebben wij een afasietherapeut die taaltherapie geeft. Binnen deze therapie staat het weer kunnen communiceren voorop. De behandelend logopedist geeft ook de (gespreks)partner(s) aanwijzingen hoe zij met de afasiepatiënt kunnen komen tot verbetering van de communicatie. Deze communicatie betreft zowel het spreken als het lezen en schrijven.

 

Jungle Memory 

Jungle Memory is een werkgeheugen-trainingsprogramma dat kinderen helpt hun werkgeheugen beter in te zetten op school. Werkgeheugen blijkt een belangrijke voorspeller te zijn voor latere leerprestaties. Binnen Logopédica zijn er speciaal daarvoor opgeleide Jungle Memory Coaches.  Met een werkgeheugentraining kunnen kinderen (maar ook volwassenen) geholpen worden die last hebben van de volgende zaken:

o Weinig vorderingen in lezen en rekenen
o Moeilijkheden met het opvolgen van instructies
o Problemen met leeractiviteiten waarbij informatie onthouden en verwerkt moet worden
o Moeilijkheden met het op de plaats blijven zitten
o Lijkt de aandacht niet of slechts korte tijd vast te kunnen houden en is makkelijk afleidbaar
o Moeite met herinneren wat men ook al weer ging doen
o Moeite met het starten van taken en zelfstandig, zonder hulp, volbrengen van taken
o Moeite met het afronden van taken die uit meerdere stappen bestaan.

 

Acoustic Pioneer

Assesment en trainingen voor auditieve verwerkingsproblemen.
Acoustic Pioneer biedt een door audiologen ontwikkelde app voor een meting van auditieve verwerkingsvaardigheden en training voor dichotisch luisteren en tonale verwerking.

Auditieve Verwerking omvat al datgene wat er gebeurt in de zenuwen en de hersenen nadat het oor een geluid heeft opgepikt. Elke luistervaardigheid maakt gebruik van Auditieve Verwerking. Denk hierbij aan het kunnen bepalen waar een geluid vandaan komt, het oppikken van hetgeen de leerkracht zegt ook al is er rumoer in de klas, het herkennen van je favoriete liedje, het kunnen herkennen van sarcasme. Hapert het ergens in de Auditieve Verwerking, dan kan dit negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de taal, van communicatieve vaardigheden en van het leren lezen. De gecertificeerde Acoustic Pioneer Coaches van Logopédica kunnen helpen om een eventuele Auditieve Verwerkingsproblematiek in kaart te brengen en hier vervolgens gericht aan te gaan werken.